Carta / Regulamente / Metodologii

 1. Carta UGB
 2. Regulament intern
 3. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor la studii universitare de licenţă
 4. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor la studii universitare de masterat 
 5. Regulament privind organizare şi funcţionare a Departamentului IFR
 6. Regulament privind organizarea şi funcţionarea departamentului IFR, Facultatea de Finanţe si Bănci, Drept şi Ştiinţe Administrative din Ploieşti
 7. Regulament privind organizare şi funcţionare a Departamentului ID
 8. Regulament de organizare şi funcţionare a departamentului SUM şi a studiilor post-universitare
 9. Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic DPPD
10. Regulament de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Drept ZI
11. Regulament de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Şţiinte Economice ZI
12. Regulament de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Educaţie Fizica şi Sport ZI
13. Regulament de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Finanţe şi Banci ZI
14. Regulament de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţe Administrative ZI
15. Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului IFR/ID la nivelul universităţii.
16. Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului IFR/ID al Facultăţii de Drept
17. Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului IFR/ID al Facultăţii de Stiinţe Economice
18. Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului IFR al Facultăţii de Finanţe şi Bănci
19. Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului IFR al Facultăţii de Ştiinţe Administrative
20. Regulament de organizare şi funcţionare a comisiei de selecţionare
21. Regulament de organizare şi funcţionare Comisie de Sănatate şi Securitate în Muncă
22. Regulament de organizare şi funcţionare a centrului de cerctare ştiinţifică
23. Regulament de organizare şi funcţionare a comisiilor de consiliere în carieră
24. Regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiilor membrilor fondatori, comisiei de relatii externe, comisia juridica a Senatului
     şi a celorlalte comisii de specialitate a Senatului
25. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului şi a Consiliului de administraţie
26. Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică universitară a UGB
27. Regulament privind iniţierea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii
28. Regulament de evaluare a cadrelor didactice
29. Regulament de funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
30. Regulament de acordare a burselor
31. Regulament de organizare şi funcţionare a Sistemului de Evaluare si Asigurare a calităţii
32. Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (Ghid de utilizare al ECTS)
33. Regulament (metodologie) privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă
34. Regulament (metodologie) privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat 
35. Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii
36. Metodologie de organizare şi desfăşurare a referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului UGB
37. Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere a UGB
38. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere a UGB
39. Metodologia de selecţie a decanilor facultăţilor UGB
40. Metodologie proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
41. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă
42. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat
43. Practici şi mecanisme pentru aplicarea Codului de etică universitară
44. Procedura de lucru a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii
45. Program de politici şi strategii centrate pe calitate
46. Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor
47. Ghid de norme etice
48. Plan de perfecţionare pentru personal în tehnologia ID
49. Proceduri specifice pentru forma de invatamant ID
50. Proceduri specifice pentru forma de invatamant IFR
51. Alte regulamente, metodologii şi reglementări interne

Acreditare

Universitatea "George Baritiu" din Brasov
este acreditata prin Legea 483/2002

Contact Ploiesti

B-dul. Republicii nr. 291A,
Ploiesti, Romania, 100072
Tel. 0244-533.144
Fax 0244-533.144
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Contact Brasov

Strada Lunii nr.6,
Brasov, Romania, 500327
Tel. 0268-330.270 / 0268-319.806
Fax 0268-319.948
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Find us on Facebook Find us on Twitter Find us on Twitter youtube