Universitatea „George Barițiu” din Brașov
Concursuri didactice

 

CONCURSURI DIDACTICE
Semestrul al II-lea, anul universitar 2012-2013
Posturi publicate în Monitorul Oficial al României nr. 243 din 27.06.2013, Partea a III-a

CALENDARUL CONCURSURILOR DIDACTICE

1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfășura în perioada : 27 iunie 2013 – 13 august 2013.
2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs și transmiterea invitației de a participa la concurs (fax/e-mail): 20 august 2013
3. Desfășurarea concursului didactic va avea loc în perioada: 28 – 30 august 2013
4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 2 septembrie 2013
5. Depunerea contestațiilor: 3 – 10 septembrie 2013
6. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice de Consiliile facultăților: 13 septembrie 2013
7. Validarea rezultatelor concursurilor didactice de către Senatul Universității „George Barițiu” din Brașov: 17 septembrie 2013
Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Senatul Universității „George Barițiu” din Brașov, Str. Lunii nr. 6 ,cod 500327, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Direct: Prorector Conf.univ.dr. Cârstea Claudia
Telefon: 0268-31.98.06
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

1. Posturi scoase la concurs
Anul universitar 2012 - 2013

2. Legislație
Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 243/27.06.2013;
H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;
HG nr. 36/06.02.2013 privind modificarea Metodologiei-cadru pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin H.G. 457/2011;
Metodologie proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante;
Criterii minimale pentru ocuparea postului de lector universitar.
3. Dosarul de înscriere
Componență dosar de înscriere;
• Formulare de înscriere la concurs: Coperta dosarului, Cererea de inscriere la concurs, Fișa de verificare a standardelor, Declarație incompatibilitate
4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011
5. Tematica de concurs pe facultăți: Facultatea de Drept și Științe Administrative din Ploiești, Facultatea de Educație Fizică și Sport din Brașov 
6. Componența comisiilor de concurs
7. Lista candidaților care au primit avize de legalitate în vederea participării la concursul didactic (Fise de verificare, CV, Liste de lucrări)
8. Rezultatele concursului didactic semestru al II-lea, an universitar 2012-2013

Acreditare

Universitatea "George Baritiu" din Brasov
este acreditata prin Legea 483/2002

Contact Ploiesti

B-dul. Republicii nr. 291A,
Ploiesti, Romania, 100072
Tel. 0244-533.144
Fax 0244-533.144
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Contact Brasov

Strada Lunii nr.6,
Brasov, Romania, 500327
Tel. 0268-330.270 / 0268-319.806
Fax 0268-319.948
email: contact @universitateagbaritiu.ro

Find us on Facebook Find us on Twitter Find us on Twitter youtube